Общи условия

Общи условия и правила

 

 1. Настоящите общи условия и правила публикувани в този сайт, уреждат провеждането на “Ескейп игра”, наричана за краткост Играта, организирана от “Пъзелнариум” ЕООД, ЕИК 204558008, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Витоша, ул.”Екатерина Ненчева” №10, представлявано от Ния Гиърс, наричана за краткост Организатор.
 2. Играта се провежда в специално изградено за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участие в нея.
 3. Всеки участник е длъжен да се запознае и придържа към настоящите условия в интерес на общата безопасност по време на играта.
 4. Участниците са длъжни да преминат през инструктаж за безопасност и запознаване с условията на играта, непосредствено преди старта на играта. Не се допускат до игра участници, които не са дали писмено съгласие във вид на декларация.
 5. Продължителността на играта е 60 минути, като в нея могат да вземат участие минимум 2 души и максимум 6 души, като след изтичане на времето всички участници трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са решили всички загадки.
 6. Играта е подходяща за всеки, който обича да се забавлява. Лица между 12-16 години, могат да вземат участие само с придружител или член от екипа ни.
 7. В играта не се препоръчва да вземат участие бременни жени, лица страдащи от клаустрофобия, хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др. Организаторът не носи никаква отговорност за евентуални инциденти с участници, които въпреки лошото си здравословно състояние, вземат участие в играта.
 8. Участник може да прекрати по всяко време своята игра и да напусне помещението, като останалите участници могат да продължат започналата вече игра.
 9. Организаторът не носи отговорност за инциденти, възникнали травми или наранявания по време на играта, случили се в следствие на неправилно действие на участник.
 10. По време на Играта личните вещи на участниците са в заключени шкафчета, ключ за които имат единствено участниците. Организаторът и операторът на играта не носят отговорност за заключените вещи по време на протичане на Играта.
 11. В помещението, в което се провежда играта е забранено внасянето на всякакви вещи, които биха могли да причинят вреди на участниците или на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.
 12. В помещението, в което се провежда играта е абсолютно забранено внасянето и употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюнопушенето.
 13. Клиенти употребили алкохол или наркотични вещества не се допускат на територията на обекта.
 14. Не се допускат до участие лица, проявяващи агресия и които биха причинили щети и повреди в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения. В случай на поведение, с което се причиняват каквито и де е било вреди по време на играта, участникът се отстранява принудително.
 15. Организаторът на играта може да я прекрати по всяко време в случай на неспазване на правилата, неправилна и злонамерена игра или агресивно поведение от страна на участник и/или участници. В този случай Организаторът няма да дължи възстановяване на платените от участниците такси.
 16. Организаторът на играта си запазва всяко право да претендира за обезщетение в случай на умишлено или неумишлено повреждане от страна на участник на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.
 17. Всяка информация относно играта представлява търговска тайна и е конфиденциална и не може да се разпространява и използва от участниците по какъвто и де е начин.
 18. Забранено е копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат на производни на Играта. Организаторът си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.
 19. По време на играта не е разрешено аудио и видео заснемане, както и правене на снимки от участниците и публикуването им в социалните мрежи и Интернет.
 20. За резервация използвайте онлайн формата в сайта ни или се свържете с нас по телефон.
 21. Промяна на резервация е възможна, като се свържете с нас чрез имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта, като новия ден и час ще бъде съобразен спрямо възможностите в нашия календар.
 22. В случай, че участниците закъснеят повече от 15 минути, от обявеното начало на играта, заплатената сума не се възстановява. Изключение може да се направи единствено в случай, че след Вашата резервация следващият час е свободен.
 23. При неявяване на участниците в резервираният от тях ден и час и без предупреждение, заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване. Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване на наш служител по имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта.
 24. Организаторът не дължи възстановяване на суми, в случай, че участниците са започнали играта, но са останали недоволни от нея.
 25. При запазване на час за игра се плаща депозит в размер на 30 лв., но най-късно до 48 часа преди провеждането на играта. Налични са различни средства за плащане – с карта, ePay, Easypay, или на място в офиса на “Пъзелнариум”.
 26. В зависимост от метода на плащане заплатените суми се възстановяват по различен начин:
 • Ако сте заплатили с Кредитна/Дебитна карта, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок по картата, от която е направено плащането.
 • Ако сте заплатили със системата ePay, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок във вашият ePay акаунт.
 • Ако сте заплатили с 10 цифрен код на каса на Easypay, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на удостоверението за плащане издадено ви от каса на Easypay.
 • Ако сте заплатили на място, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на касовата бележка.
 1. Организаторът е лицензиран администратор на лични данни.
 2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.
© 2017 Puzzlenarium.com - Всички права запазени Изработка на сайт от BEKYAROV.NET
| Общи условия